Zamjena/povrat podrazumijeva slanje proizvoda na adresu WGW-a o vlastitom trošku i pregled proizvoda od strane prodajnog osoblja. Ukoliko se ustanovi da je proizvod ispravan, isti će biti zamijenjen za drugi artikal ili drugu veličinu, po želji kupca. Zamijenjeni proizvod WGW potom BESPLATNO šalje na adresu kupca. To može učiniti kontaktiranjem Online Shopa WGW na tel. 01/2853-657.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Online Shop WGW, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na email adresu:
gando014@]mail.com, sjedište: WGW, Oporovečka 137c, 10040 Zagreb, ili usmeno na broj telefona 01/2853-657 od ponedjeljka do petka od 08-15 sati

U slučaju opravdane reklamacije/povrata omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, odnosno trganjem materijala, gumbiju, konca, patent zatvarača, broša, zakovica, perlica ili drugih sastavnih dijelova proizvoda, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.

Prema čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na potrošača (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda.

Proizvod koji se reklamira ili vraća mora sadržavati originalnu ušivnu etiketu robne marke WGW, a u paketu je potrebno poslati original računa. Ukoliko se ustanovi da je reklamacija/povrat valjan, kupcu će proizvod biti zamijenjen ili će mu se vratiti novac. Reklamirani/zamijenjeni proizvod WGW potom BESPLATNO šalje na adresu kupca.

Adresa za slanje reklamiranih/zamijenjenih proizvoda:

WGW Domaća radinost
Oporovečka 137c
10040 Zagreb
Hrvatska

Telefon: 01/2853-657 od ponedjeljka do petka od 08-16 sati.